Kvittokopia

En kopia per tidigare utslaget kvitto kan skrivas ut under Kvittofliken i kassan. 

  • Sök fram önskat kvitto (Läs mer: Sök kvitto
  • Markera önskat kvitto för att visa det på skärmen.
  • Klicka "Skriv ut kopia" för att skriva ut en kopia på kvittoskrivaren.

Endast en kopia per kvitto kan skrivas ut enligt Skatteverkets krav.
För följesedlar och underlag kan flera kopior skrivas ut.