Kontoplan

En kontoplan är en förteckning över de konton ett företag använder för sin bokföring.

Kontoplanen består av fyra delar/register som tillsammans styr bokföringen i systemet och de måste skapas i följande ordning:

Momssats

 • En momssats är den procentsats som skall användas för moms.
 • Systemet levereras med fördefinierade momssatser som inte behöver ändras.

Kontogrupp

 • En kontogrupp används för att gruppera konton eller andra kontogrupper.
 • En kontogrupp kan ligga under en annan kontogrupp och bilda en trädstruktur.

Momskonto

 • Ett momskonto definierar vilket kontonummer en given momssats ska bokföras på.
 • Ett momskonto tillhör en kontogrupp.

Konto

 • Ett konto definierar vilket kontonummer något ska bokföras på. 
 • Ett konto tillhör en kontogrupp.
 • Ett konto har ett momskonto.
 • Produkter och betalsätt kopplas till ett konto och får sin momssats från det momskonto kontot har.
  • Om produkten "Lunch" kopplas till konto "3020 Försäljning Mat" som i sin tur har momskontot "2620 Moms 12 %" så kommer "Lunch" att säljas med 12 % moms.

Exempel på kontoplan

En kontoplan kan byggas att efterlikna BAS-kontoplanen skulle kunna se ut enligt följande:

 • 1 Tillgångar
  • 15 Kundfordringar
   • 1510 Faktura
   • 1580 Betalkort
  • 16 Övriga fordringar
   • 1699 OBS-konto
  • 19 Kassa och bank
   • 1910 Kontant
 • 2 Eget kapital och skulder
  • 24 Kortfristiga skulder
   • 2420 Förskott från kunder
   • 2421 Presentkort
  • 26 Moms
   • 2610 Moms 25 %
   • 2620 Moms 12 %
   • 2630 Moms 6 %
 • 3 Intäkter
  • 30 Försäljning
   • 3010 Försäljning Tidningar (6 %)
   • 3020 Försäljning Mat (12 %)
   • 3030 Försäljning Alkohol (25 %)
  • 37 Intäktskorrigeringar
   • 3740 Öresavrundning