Kontantuttag

Tillgång till denna funktion går att styra per användargrupp.

Om en gäst ger dricks via extern betalkortsterminal (genom att knappa in ett högre belopp), eller på fakturaunderlag eller rumsnota (genom att skriva in extra på underlag/följesedel) så kan det hanteras via uttagsfunktionen i kassan.

 • Gå in på fliken "Kassahantering".
 • Klicka på "Kontantuttag".
 • Knappa in det belopp som gästen gett i dricks.
 • Välj "från kontantkassan".
 • Välj det betalsätt gästen gav dricks på som "till/från betalsätt".
  • För rumsnota måste rum anges och väljas för att det ska debiteras på rätt nota.
 • En lapp för kontantuttag skrivs ut med info vilken användare som utfört det och till vilket belopp, detta loggas även i journalen.
 • Kontantkassan har nu minskats med angivet belopp och angivet betalsätt har ökats med samma belopp för att det ska balansera.
 • Ta ut motsvarande kontantbelopp ur kassalådan.

Korrigering av felaktigt inslag

Om man slår in exempelvis 1000kr istället för 100kr måste det korrigeras enligt följande:

 • Knappa in 900kr, "till kontantkassan" och det betalsätt som ska korrigeras.
 • Underlag skrivs ut om uttag på -900kr.

Exempel: Dricks på fakturaunderlag

 • Gäst ger 100kr i dricks genom att skriva 100kr på raden extra på ett fakturaunderlag.
 • Gå in på Kontantuttag, knappa in 100, "från kontantkassan" och "Fakturaunderlag".
 • Underlag skrivs ut om uttag på 100kr.
 • Ta ut 100kr ur kassan.

Exempel: Dricks på rumsnota

 • Gäst ger 100kr i dricks genom att skriva 100kr på raden extra på en rumsnota.
 • Gå in på Kontantuttag, knappa in 100, "från kontantkassan" och "Rumsnota".
 • Ange det rumsnummer som står på underlaget.
 • Välj den nota i listan dricksen ska debiteras på.
 • Underlag skrivs ut om uttag på 100kr.
 • Ta ut 100kr ur kassan.