Komboprodukter

En komboprodukt är i grunden en vanlig produkt och har samma egenskaper som dessa, men med tillägget att den kan innehålla andra produkter. Ett lämpligt användningsområde är drinkar där man vill få ut en volymrapport på hur mycket som faktiskt gått åt av olika ingående spritsorter.

Observera att en komboprodukt ser ut och fungerar precis som en vanlig produkt i kassan, på bongar, kvitton och försäljningsrapporter. Den bokförs även som en vanlig produkt, UTAN hänsyn till ingående produkter. Enda skillnaden är att volym av ingående produkter kan ses på den nya volymrapporten.

Exempel

Komboprodukten "Gin och Tonic" har 25% moms och bokföringskonto 3365, den består av produkterna:

 • Gin som har 25% moms och bokföringskonto 3360
 • Tonic som har 12% moms och bokföringskonto 3320

När "Gin och Tonic" säljs kommer hela beloppet att bokföras med 25% moms på konto 3365. Detta är korrekt vad gäller drinkar då drinkvatten ska säljas med 25% moms när det ingår i en alkoholhaltig drink. Det kan dock finnas andra scenarion när detta inte är önskvärt, om så är fallet ska komboprodukter INTE användas.

I kassan, på notor, bongar och kvitto kommer "Gin och Tonic" att visas. Bong skrivs ut enligt den bongtyp och bonggrupp som sätts på komboprodukten, det tas ingen hänsyn till ingående produkter, det går inte heller att se ingående produkter.

Ingående produkter

De produkter som ska ingå i komboprodukten läggs till först. När alla ingående produkter är tillagda måste försäljningsenheter läggas upp, precis som på en vanlig produkt. För varje försäljningsenhet som läggs till måste fördelning göras för samtliga ingående produkter, detta för att få ut rätt värde på volymrapporten.

Exempel
Vår "Gin och Tonic" ovan vill vi sälja som 4cl och 6cl och vi lägger upp den enligt följande:

Vi har en enhet som heter "4:a" som är 4 centiliter och en "6:a" som är 6 centiliter.

Lägg till enhet "4:a", sätt pris, välj bonggrupp, och ange fördelning på de ingående produkterna.
För exemplets skull tar vi 1st 4:a Gin och 26st Centiliter Tonic.
Lägg till enhet "6:a" enligt samma princip som ovan.
För exemplets skull tar vi 1st 6:a Gin och 24st Centiliter Tonic.

Rapporter

Vid försäljning av: 

 • 3st "Gin och Tonic" 4:a (komboprodukt)
 • 5st "Gin och Tonic" 6:a (komboprodukt)
 • 4st "Gin" 4:a (vanlig produkt)

Visas följande i de olika rapporterna:

Försäljningsstatistik
Visar försäljningen summerad för produkterna och komboprodukterna, utan hänsyn till ingående produkter.

Produkt/Enhet:            Antal Enheter    Summa
----------------------------------------------------------------
Drinkar                 8        624,00
----------------------------------------------------------------
Gin och Tonic              8    42    624,00
   4:a                3    12    204,00
   6:a                5    30    420,00
                                
Sprit                  4        160,00
----------------------------------------------------------------
Gin                   4    16    160,00
   4:a                4    16    160,00
                                
----------------------------------------------------------------
Totalsummering:                      784,00

Z-dagrapport
Visar summan av försäljning under den produktgrupp som komboprodukten eller produkten tillhör.

--- FÖRSÄLJNING ------------------------------------------------
PRODUKTGRUPP        ANT.      EXKL      INKL
----------------------------------------------------------------
Drinkar            8     624,00     780,00
Sprit             4     160,00     200,00
TOTALT:            12     784,00     980,00

Volymrapport
Visar produkter plus ingående produkter från komboprodukter och hur mycket av dessa som sålts.
Tonic: 3st * 26cl + 5st * 24cl = 78 + 120 = 198 centiliter från komboprodukterna.
Gin: 3st * 4cl + 5st * 6cl = 12 +30 = 42 centiliter från komboprodukterna, dessutom 4st * 4cl = 16cl från vanliga produkten Gin, så totalt 58 cl Gin sålt.

Produkt                    Antal   Enheter
----------------------------------------------------------------

Tonic                       8     198
----------------------------------------------------------------
Gin och Tonic 4:a                 3      78
Gin och Tonic 6:a                 5     120

Gin                       12      58
----------------------------------------------------------------
Gin 4:a                      4      16
Gin och Tonic 4:a                 3      12
Gin och Tonic 6:a                 5      30

Bokföringsrapport
Hela summan av komboprodukten "Gin och Tonic" bokförd på 3365 och produkten "Gin" bokförd på 3360, allt med 25% moms.

----------------------------------------------------------------
Kontonr Namn        Res.enhet     Debet    Kredit
1910   Kassa                980,00       
2611   Moms 25 %                    196,00
3360   Sprit                      160,00
3365   Drinkar                     624,00
Summa                    980,00    980,00
----------------------------------------------------------------