Journal

I journalen loggas alla händelser som sker systemet. Händelserna är grupperade i olika vyer för att ge överblick på olika saker. Det finns även en totallogg som visar alla händelser samlade i samma lista.

Rättigheter

Den eller de användargrupper en användare är medlem i avgör om denne får gå in i journalen eller inte.

Visa önskad vy/lista

Välj önskad vy, ange det datumspann som ska visas och klicka på Sök.
Observera att vissa vyer kan innehålla mycket data och vid sökning på större datumspann kan det ta lite tid innan data visas.

Registerhändelser

Visar händelser från de olika registren, t.ex. när produkter, konton, betalsätt har ändrats, skapats eller tagits bort.

Kassahändelser

Visar händelser från kassan som försäljning, returer, X/Z-dagrapporter, notor, växelkassa och liknande.
Rader med kvitton, notor och X/Z-dagrapporter går att klicka på för att visa mer info om dessa.

Rapporthändelser

Visar de rapporter (förutom X/Z-dagrapporter som visas under kassahändelser) som skrivits ut och förhandsgranskats i systemet.

Returer

Visar alla returkvitton/följesedlar och minusslag som gjorts på notor.

Transaktioner

Visar alla kvitton som slagits ut, både försäljningar och returer.

Totallogg

Visar all data från de övriga vyerna plus justeringar som gjorts i varukorgen, t.ex. om man tagit bort en produkt innan betalslagning.

Utskrift/export

Vyerna kan skrivas ut på A4 eller exporteras till fil. Klicka på "Skriv ut" så visas en förhandsgranskning på skärmen, välj sedan skrivare eller att spara som fil.