Jobba med stolar

Licens krävs för att använda denna funktion.

Som standard grupperas varukorgen per produkt, lägger man till tre lunch finns en rad i varukorgen med produkten lunch och antalet tre.

Genom att jobba med stolar går det att lägga produkter direkt till en viss stol/person i ett sällskap för att underlätta vid senare delning och betalning av notan.

Stolshantering i varukorgen

  • Klicka på knappen "Ny stol" för att skapa en stol i varukorgen.
    • Den nya stolen blir automatiskt markerad.
  • Lägg produkter i varukorgen så hamnar de på markerad stol.
  • Klicka på en stol för att markera den.
  • Om ingen stol är markerad vid inslag av produkter skapas en grupp kallad "Gemensam" som produkterna läggs till i.

Stolshantering och notor

  • När en nota med stolar öppnas i notafliken visas grupperingen med stolarna även där för att underlätta delning och betalning. 

Flytta stol till egen nota

  • Markera önskad stol.
  • Samtliga produkter på stolen markeras.
  • Klicka på önskad nota som produkterna ska flyttas till.