Jobba med notor

Licens krävs för att använda denna funktion.

Under fliken "Nota" finns avancerad hantering av notor. Funktionerna här kan användas för att dela eller samla notor, exempelvis om ett sällskap har en gemensam nota men vill betala var för sig för sina produkter. Alla ändringar som görs på notor loggas och går att se i journalen.

Huvudnota

 • Huvudnota är den nota som ligger längst till vänster.
 • Om en nota är öppen i varukorgen när notafliken aktiveras visas den som huvudnota.

Hämta nota

 • Välj "Hämta" för att hämta en eller flera sparade notor att behandla.
  • Om endast en nota finns sparad hämtas den direkt.

Skapa ny

 • "Skapa ny" används för att skapa en ny tom nota att flytta produkter till.

Flytta produkter mellan notor

 • Markera de produkter som ska flyttas i valfri nota.
 • Klicka på den nota produkterna ska flyttas till.
 • Produkterna flyttas till den nya notan.

Betala en nota

 • Markera den nota som ska betalas (huvudraden blir blå).
 • Klicka på "Betala".
 • Genomför betalning med önskade betalsätt.

Spara

 • När alla ändringar är gjorda avslutas hanteringen genom att klicka på "Spara".
 • Notorna stängs och man kan återvända till varukorgen eller hämta och hantera andra notor.

Ångra

 • Klicka på "Ångra" för att avbryta alla påbörjade ändringar och återgå till ursprungsnotan/orna.

Stäng

 • Klicka på "Stäng" för att stänga markerad nota. Om notan är ändrad är knappen inaktiverad och notan måste sparas eller ångra ändringar.

Skriv ut

 • "Skriv ut" sparar alla ändringar som är gjorda.
 • Alla notor skrivs ut på kvittoskrivaren.
 • Notorna stängs sedan.

Dela nota

 • För att dela en nota i flera delar används "Dela" i gruppen "Nota".
 • Ange antal delar följt av ok.
 • Valt antal nya notor skapas.
 • Alla produkter på huvudnotan delas i valt antal delar och fördelas automatiskt ut lika över alla notor.

Samla notor

 • För att snabbt samla ihop alla notor används "Samla" i gruppen "Nota".
 • Alla produkter från alla notor läggs över till huvudnotan.

Dela produkt

 • För att dela markerade produkter i flera delar, används "Dela" i gruppen "Produkt".
 • Ange antal delar följt av ok.
 • Alla markerade produkter delas i valt antal delar.
 • Fördela ut delarna till valfria notor.

Fördela produkt mellan notor

 • För att snabbt fördela markerade produkter lika över alla notor används "Fördela mellan alla" i gruppen "Produkt".
 • Alla markerade produkter delas i valt antal delar.
 • En del av varje produkt fördelas automatiskt ut på varje nota.

Fördela per stol

 • För att snabbt fördela stolarna på en nota till egna notor används "Fördela per stol" i gruppen "Nota".
 • Alla stolar på notan utom en plus "gemensam" delas ut till egna notor.

Exempel: Fyra stolsnotor plus gemensam med dryck där varje person ska betala sin stol och 1/4 var av drycken:

 • Markera notan och välj "Fördela per stol"
 • Tre nya notor skapas
 • Tre av de fyra stolarna flyttas till de nya notorna
 • En stol och "gemensam" ligger kvar på huvudnotan
 • Markera stolen "gemensam" på huvudnotan
 • Välj "Fördela mellan alla" så delas all dryck ut med 1/4 var på varje nota (1/4 blir kvar på huvudnotan)
 • Nu finns fyra notor med en stol på varje och 1/4 var av all dryck