Jobba med kontakter

I kontaktregistret, "Kontakter", går det att lägga in namn, adress och annan kontaktinformation till olika företag och personer.
Med "kontakt" avses hädanefter en kontaktpost av ospecificerad typ, dvs. företag eller person.


Hantering

 • Använd sökrutan för att ange del av namn på den kontakt som ska hittas.
 • Nytt företag: skapar ett nytt företag.
 • Ny person: skapar en ny person.
 • Ändra: ändrar egenskaper på markerad kontakt.
 • Visa: visar egenskaper på markerad kontakt.
 • Kopiera: skapar en ny kontakt och kopierar alla egenskaper från den markerade.
 • Ta bort: tar bort markerad kontakt.

När ett kontaktkort öppnas visas namn och adress överst, under dessa finns olika flikar för ytterligare uppgifter. Välj önskad flik och använd knapparna "Lägg till", "Ändra" och "Ta bort" för att hantera de uppgifter som finns i listan.

Adress

På varje kontakt går det att ange en standardadress.
På företag går det dessutom att lägga till valfritt antal adresser av typerna:

 • Allmän
 • Faktura
 • Leverans
 • Besöks

Kontaktuppgifter

På en kontakt går det att lägga till valfritt antal kontaktuppgifter av typerna:

 • Allmän
 • Mobil
 • E-post
 • Hemsida

"Allmän" används för generella uppgifter som telefonnummer hem eller till arbete.
"Värde" för kontaktuppgiften avser mobilnummer, e-postadress, eller motsvarande.
Till varje kontaktuppgift går det att ange en kommentar för att förtydliga vad den avser.  

Vid dubbelklick på en kontaktuppgift i listan händer följande beroende på typ:

 • Allmän - värdet kopieras till Windows urklippshanterare.
 • Mobil - värdet kopieras till Windows urklippshanterare.
 • E-post - ett e-postmeddelande skapas till angiven adress i det program som i Windows är förvalt för e-posthantering.
 • Hemsida - adressen öppnas i den webbläsare som är förvald i Windows.

Kontaktpersoner

Företag och personer går att koppla samman genom att ange en person som kontaktperson till ett företag.
Både företaget och personen måste vara skapade innan sammankoppling kan göras.
En person kan kopplas som kontaktperson till valfritt antal företag.

Koppling från företag:

 • Välj fliken Kontaktpersoner
 • Välj "Lägg till"
 • Klicka på "..." för att söka person
 • Välj önskad person och klicka Ok
 • Ange eventuell arbetstitel och klicka Ok

Från person väljs fliken Företag och sedan samma flöde som ovan.