Jobba med bord

Licens krävs för att använda denna funktion.

Under fliken "Bord" visas de bord och bordsområden som lagts upp i systemet.


Här är en introduktionsfilm gällande hur bord och bordshantering fungerar i kassan.


Allmänt

 • Ett bord kan ha noll eller flera notor, notor kan innehålla produkter och betalningar.
 • Bord kan visas på två sätt:
  • I en matris med knappar som ritas ut i nummer/bokstavsordning.
  • Som en vy/karta där man själv placerar ut önskat bord på önskat ställe.
 • Om matrisen är aktiv bläddrar mellan bordsområden i ribbonmenyn, om kartan är aktiv använder man de länkar man lagt in i kartan.
  • "Från alla områden" visar alla bord som finns i systemet om matrisen är vald.
 • Använd knappen "Växla karta/matris" för att byta mellan karta och matris, förvalt läge ställs in i profilen.
 • Bord visas i olika färger beroende på vilken "status" de har för tillfället:
  • Transparent | Ledig - Bordet är ledigt.
  • Grå | Upptagen - Bordet har en nota utan produkter.
  • Blå | Nota finns - Bordet har en (eller flera) notor med produkter.
 • Under bordsnamnet (endast i matrisen) visas hur lång tid det var sedan bordet senast hanterades, plus en färgmarkering uppe i hörnet i form av en cirkel.
  • Följande färger och tidsgränser gäller:
   • Grön - under 20 minuter
   • Orange - mellan 20 och 40 minuter
   • Röd - mellan 40 minuter och ett dygn
   • Transparent - över ett dygn
  • Tiden nollställs när något ändras, exempelvis om man sparar nya produkter, skickar frambong, flyttar bordet eller bara öppnar och sparar.
 • Om ett bord har flera notor visas en ikon med två rutor.
 • Om ett bord har en notering visas en ikon med ett "i".
 • Om ett bord har en nota med ett namn visas även notanamnet under bordsnamnet (endast i matrisen).

Välj/visa nota

 • Klicka på önskat bord för att visa information om dess nota/notor.
  • Om bordet har flera notor visas en dialog med val av undernota.
 • De produkter som finns sparade för vald nota visas grupperade per bonggrupp och status.
  • Den tid som visas är den senaste tid något gjordes för den gruppen.
  • Den status som visas är den bongstatus gruppen har för tillfället:
   • Direkt = bongad utan "vänta".
   • Vänta = bongad med "vänta".
   • Fram = frambong har skrivits ut.  
 • Eventuella betalningar som finns sparade på notan visas.

Upptagsmarkera bord

 • För att markera ett bord som upptaget, klicka först på önskat ledigt bord.
 • Klicka på "Skapa ny".
 • En tom nota skapas och sparas på bordet.
 • Bordet visas nu som upptaget.

Namnge nota

 • Välj nota genom att klicka på bordet där notan finns.
 • Klicka på "Namnge" och knappa in önskat namn.
 • Namnet visas nu som komplement till bordsnamnet. 
  • Visas om det bara finns en namngiven nota på bordet.
  • Finns det flera namngivna notor på bordet visas inget namn.
 • Namnet på notan visas även i försäljningsvyn när man hämtar notor samt i notafliken.

Lägg till produkter på nota

 • Välj nota genom att klicka på bordet där notan finns.
  • Det går även att klicka på ett tomt bord för att skapa en ny nota på det bordet.
 • Gå till fliken "Försäljning".
 • Slå in önskade produkter och gör eventuella bongval under fliken "Bong".
 • Gå tillbaka till fliken "Försäljning" och klicka på "Spara".

Flytta nota

 • Välj nota genom att klicka på bordet där notan finns.
 • Klicka på "Flytta".
 • Klicka på det bord som notan ska flyttas till.
  • För att flytta till ett bord i ett annat område väljs först området det ska flyttas till och sedan bordet det ska flyttas till. 

Betala en nota

 • Välj nota genom att klicka på bordet där notan finns.
 • Klicka på "Betala".
 • Genomför betalning med önskade betalsätt.

Frambong

 • Välj nota genom att klicka på bordet där notan finns.
 • Markera den bonggrupp som ska skickas fram, exempelvis "Varmrätt".
  • Endast bonggrupper med status "Vänta" går att skicka fram.
 • Klicka på "Frambong".

Notering på bord

 • Bord som har notering visar en liten ikon "i".
 • För att skriva eller visa notering för ett bord, klicka först på önskat bord.
 • Notering visas och hanteras i rutan längst ner till vänster.
 • Dubbelklicka på rutan för att få upp en dialog där notering kan skrivas/ändras.

Rensa noteringar

 • Noteringar kan rensas genom att klicka på nerpilen på "Notering" i ribbonmenyn.
 • "Rensa bordsnotering" tar bort notering för markerat bord.
 • "Rensa bordsnotering i detta område" tar bort alla notering från alla bord i aktuellt område.
 • "Rensa bordsnotering i alla område" tar bort alla noteringar från alla bord i alla områden.