Installation av FEC TP-100 / SNBC BTP-S80

Skrivaren är uppmärkt med FEC TP-100, men är egentligen en SNBC BTP-S80-skrivare. Den går att ställa antingen så att papperet kommer ut på sidan eller uppåt. Postronic har en specialanpassad fot så att skrivaren får plats i foten, men då kan skrivaren bara skriva ut åt sidan. 


Anslutningar

Skrivaren har samma anslutningar som de andra SNBC-skrivarna. USB, Nätverk och seriekabel.


Montera kablar

Kablarna går att dra igenom foten och ut på baksidan. På baksidan sitter det en platta fastsatt med fyra skruvar. Längst ned på plattan finns det en öppning där kablarna kan flöda ut. Längst upp i foten finns en platå där överdrivet långa kablar kan ligga och se bra ut.

OBS: 

Det kan vara så att leverantören ändrat utseendet på foten. Den kan tänkas se ut så här istället:

Kom ihåg att låta skrivarkablarna vara så pass långa att skrivaren går att dra ut från sitt tillhåll i foten.


Skrivarens knappar

Skrivaren har två knappar på framsidan. Den översta är "feed" (utmatning) och den nedre än "power" (kraft).


Installation

Anslut ström och önskad anslutningskabel. Kör sedan SNBC's installationsprogram för BTP-S80. Om skrivaren ska köras via nätverkskabel tar du reda på ip-numret genom att starta skrivaren med "Feed"-knappen intryckt. Det går även att ta reda på via SNBC-programmet "Print Utility".

Skrivaren installeras nu med ett något olämpligt namn, så döp den till "Kvitto" i "Enheter och skrivare".


Kvittorullen

Skrivaren använder sig av vanliga thermorullar. För att byta rulle måste knappen uppe i skrivarens högra hörn tryckas in. Då faller luckan ned och kvittorullen dyker upp.


Ställa in vänstermarginal

Skrivaren kan vara lite snål i vänsterkanten. Då finns det två sätt att ställa in det på. Antingen via SNBC's program "Printer utility" eller genom att kommunicera direkt med skrivaren via "feed"-knappen. Här förklaras de bägge varianterna:

Printer utility

Starta "Printer utility" och välj "Port Set". Leta sedan rätt på "BT-S80" i "Printer Name:"-rullisten. Välj hur skrivaren anslutits på "Port Type:". Klicka ur "Test Connection". Tryck sedan "OK".

Välj sedan "Eeprom Set" följt  av "Get Settings From Printer". Nu hämtas inställningarna från skrivaren. Tryck "OK" när rutan "Get Eeprom data from printer successfully!"

Ställ in "Left Margin:" till önskat värde. Rekommenderat värde är 5. Spara sedan inställningarna via knappen "Save Settings To Printer". När inställningarna sparats pluttar skrivaren ut en liten papperslapp och det visas en ruta på skärmen att sparandet lyckats.


Via "Feed"-knappen

Det går att ställa in skrivarens vänstermarginal genom att trycka olika många gånger på "Feed"-knappen samtidigt som skrivaren skriver ut lappar som berättar exakt hur många gånger knappen måste tryckas in för att önskad operation ska utföras. Till detta behövs således papper i skrivaren.
Gör sedan detta; stäng av skrivaren och starta den med "Feed"-knappen intryckt. Nu skrivs en lång radda med skrivarinställningar ut. Efter det skrivs en lapp med följande text ut:

Håll in "Feed"-knappen så skrivs följande ut:

Tryck tre gånger på "Feed"-knappen och håll sedan in "Feed"-knappen för att följande ska skrivas ut:

Tryck fem gånger på "Feed" för att komma till "Print Settings". Håll in "Feed" för att följande ska skrivas ut:

Tryck på "Feed" fyra gånger följt av ett långt tryck på knappen. Då skrivs följande ut:

Tryck "Feed" fem gånger för att ställa in 5mm. Verifiera genom att hålla in "Feed"-knappen. Följande skrivs ut:

Skrivaren förkunnar nu att vänstermarginalen ska bli 5mm. Tryck en gång på "Feed" följt av ett långt tryck på samma knapp. Följande skrivs ut:


Tryck "Feed" två gånger. Håll sedan in "Feed". Följande lapp skrivs nu ut:

Stäng av skrivaren och starta den med "Feed"-knappen intryckt. Nu skrivs aktuell konfiguration ut:

Verifiera att inställningen är korrekt. Starta sedan om skrivaren.