Hantera X/Z-dagrapport

Tillgång till denna funktion går att styra per användargrupp.

Läs mer om X/Z-dagrapport

Skapa rapport

X-dagrapport och Z-dagrapport skapas under "Kassahantering" och gäller för aktuell kassa. Rapporterna skrivs ut på kvittoskrivaren.

Om profilen är inställd att skapa servitörsavläsning och det finns servitörer som inte tagit ut en avläsning på kassan så ställs frågan om detta ska göras i samband med skapande av Z-dagrapport:

  • Vid Ja skapas och skrivs avläsningar ut för alla servitörer som listas i frågan. 
  • Vid Nej avbryts hela förfarandet och ingen Z-dagrapport skapas heller.

Visa tidigare Z-dagrapport

  • Klicka på pilen vid "Z-dagrapport" och välj "Visa".
  • Klicka på en rapport för att visa den på skärmen.

Skriv ut tidigare Z-dagrapport

  • Välja önskad rapport enligt ovan.
  • Klicka på "Skriv ut Z-kopia" för att skriva ut markerad rapport.

Dagsavslut i kopplad betalterminal

Vid skapande av Z-dagrapport utförs automatiskt ett dagsavslut för eventuell betalterminal som finns ansluten till kassan. Detta görs för att underlätta avstämningen av betalkortsköp på Z-dagrapporten mot insättningarna från inlösaren.