Hantera kundkort

Licens krävs för att använda denna funktion.

Kundkort kan användas av stamkunder för att ladda pengar för snabb betalning och/eller för att få bättre pris på utvalda produkter eller rabatt på utvalda produktgrupper. Kundkort kan fysiskt vara ett magnetkort eller någon form av RFID-kort/tagg som används för att identifiera sin elektroniska motsvarighet i systemet.

För alla funktioner nedan (utom registrera) krävs att ett kundkort först lästs in i kassan. Med "läs kundkortet" i punkterna nedan menas att på något sätt välja vilket kort som ska hanteras.

Registrera kundkort

Innan ett kort kan användas måste det registreras.

 • Klicka på knappen "Kundkort" i kassan.
 • Läs kortet.
 • Välj vilken kundkortsgrupp kortet ska tillhöra.
 • Ange eventuell identifierare för kortet.
  • Identifierare kan användas för att söka upp kortet manuellt.
 • Klicka på "Skapa".

Presentkort
Om kundkortsgruppen är konfigurerad som presentkort får kortet ett utgångsdatum som är det antal månader framåt i tiden som är satt på gruppen. Om gruppen har 12 månaders giltighetstid och kortet registreras 2018-05-04 så gäller det till 2019-05-04. Efter detta datum går det inte längre att nyttja kortet för betalning.

Läs/välj kundkort

 • För att läsa och därmed välja ett kundkort:
  • Magnetkort: Dra kortet i läsaren.
  • RFID: Håll kortet/taggen över läsaren.
 • Ett kundkort kan läsas när som helst utan att någon kortläsning initieras i kassan.
 • När ett kundkort lästs in visas en ruta under varukorgen med information om kortet.
 • OBS: Endast registrerade kort kan läsas automatiskt, nya kort måste först registreras enligt nedan.

Välj kort manuellt

Om en kund tappat bort sitt kort eller om det av någon anledning inte går att läsa kan det väljas manuellt på två olika sätt enligt nedan. Kort som varken är personkopplade eller har identifierare angiven går inte att leta upp manuellt.

Personkopplat kort

 • Klicka nerpilen på Kundkort i menyn och klicka på "Välj kort".
 • Välj person och därefter kort i listan och klicka Ok.
 • Kortet kan nu användas på samma sätt som om det lästs in via magnetkort eller RFID.

Kort med identifierare

 • Klicka nerpilen på Kundkort i menyn och klicka på "Hämta via identifierare".
 • Ange identiferaren och klicka Ok.
 • Kortet kan nu användas på samma sätt som om det lästs in via magnetkort eller RFID.