Glossary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Användare

Någon som kan logga in i och använda systemet.

Användargrupp

En grupp med användare som har samma rättigheter i systemet.

B

Betalsätt

Används för att ta betalt för en försäljning. Exempel: Kontant, Betalkort, Presentkort

Betalterminal

En betalkortsterminal för betalning via betalkort.

Betaltyp

Styr hur ett betalsätt ska agera i kassan. Exempel: Generellt, Integrerat betalkort, Kundkort

Bong

En utskrift, exempelvis i köket eller baren, med information om produkter som ska iordningställas.

Bonggrupp

Definierar hur produkter ska grupperas tillsammans på en bong, exempelvis förrätt, varmrätt, dessert.

Bongstyrning

Styr vilken bongtyp som ska skrivas ut på vilken skrivare.

Bongtext

En samling texter som kan skrivas ut som information på en bong. Exempel: Allergier, Stekgrader

Bongtyp

Används för att få styra vilka produkter som skrivs ut på samma bong, exempelvis kök eller bar.

Bord

En knapp i bordsöversikten som representerar ett fysiskt bord i restaurangen.

Bordsområde

Definierar ett område med bord inom restaurangen, exempelvis övervåning och nedervåning.

C

COM-port

Ett uttag på datorn dit en seriekabel kan anslutas för att koppla extern hårdvara som skrivare eller kontrollenhet.

E

Enhet

Används för att definiera egna enheter för att sälja produkter på. Exempel: 5-pack, 4 cl, 1 kg.

Enhetstyp

Anger en grundenhet som kan vara antal (styck), volym (centiliter) eller vikt (gram).

F

Frambong

Bong som skrivs ut och meddelar att något som tidigare bongats med vänta" nu ska serveras. Exempel: Bong skrivs ut i köket och meddelar att bord 5 vill ha sin vamrätt."

Försäljningsmodul

Den modul som innehåller funktionalitet för försäljning.

Försäljningsvy

En sida med produkter som kan säljas i kassan.

H

Hårdvara

Avser fysiska enheter som systemet kan köras på eller interagera med. Exempel: Dator, skrivare, kontollenhet.

J

Journal

I journalen samlas alla loggar och händelser i systemet.

K

Kassa

Avser en klient (dator) som kör försäljningsmodulen.

Kassalåda

En kassalåda är en fysisk låda" för förvaring av pengar tillhörande en kassa."

Kassanummer

Ett unikt nummer för att identifiera en kassa.

Klient

En klient är en dator som kan använda systemet.

Konto

Ett konto definierar vilket kontonummer något ska bokföras på.

Kontogrupp

En kontogrupp används för att gruppera konton eller andra kontogrupper.

Kontrollenhet

Kontrollenhet, svarta lådan"

Kundkort

Kundkort kan användas av stamkunder för att ladda pengar för snabb betalning och/eller för att få bättre pris på utvalda produkter.

Kundkortsgrupp

Kundkortsgrupper används för att gruppera kundkort.

Kvitto

Ett kvitto är en bekräftelse på köp och betalning för en eller flera produkter.

Kvittokopia

En kopia på ett tidigare skapat kvitto.

L

Licens

Licensen styr vilka moduler och därmed funktioner som är tillgängliga i systemet. Licensen styr även antal användare.

M

Magnetkort

Ett fysiskt kort med data lagrat på ett magnetspår. Exempel: Bankkort, kundkort.

Magnetkortsläsare

En enhet som används för att läsa data från magnetspåret på ett magnetkort.

Modellbeteckning

Namnet på systemet som det registreras hos Skatteverket.

Modul

Avser en modul med viss funktionalitet i systemet. Exempel: Försäljning, Administration.

Momskonto

Ett momskonto definierar vilket kontonummer en given momssats ska bokföras på.

Momssats

En momssats är den procentsats som skall användas för moms.

N

Nota

Innehållet i en varukorg kan sparas på en nota för senare komplettering eller betalning.

P

Prislista

Prislistor används för att sätta priser på produkter.

Produkt

En produkt representerar något som går att sälja i systemet.

Produktgrupp

Produktgrupper används för att gruppera produkter och andra produktgrupper i systemet.

Profil

En profil samlar inställningar för en grupp kassor av samma typ. Exempel: Barkassor, Restaurangkassor

R

Resultatenhet

Resultatenhet motsvarar en avdelning inom företaget, t.ex. reception, restaurang eller bar och används för att märka upp den försäljning som genereras från respektive.

Retur

Med retur avses att lägga något i varukorgen med negativt antal, exempelvis för att korrigera ett tidigare inslag.

Returkvitto

Ett kvitto med returnerade produkter, summan är negativ.

Returorsak

Returorsaker används vid returköp och korrigeringar på notor för att ange orsak till returen/korrigeringen.

RFID

RFID, Radio Frequency IDentification, är en teknik för att läsa information på avstånd från så kallade taggar.

RFID-kort/tagg

Ett fysiskt kort eller liknande med data lagrat i ett minne.

RFID-läsare

En enhet som används för att läsa data sparat på ett RFID-kort/tagg.

Ribbon

Ribbon avser den så kallade ribbonmenyn som används i systemet.

S

Signaturrader

Avser rader som skrivs ut på kvitto eller returkvitto som kunden eller kassören ska skriva på.

Stilmall

Styr färg på försäljningsknappar i kassan.

Stol

Används för att gruppera produkter tillhörande en viss person i ett sällskap i varukorgen i kassan.

Streckkodsläsare

Används för att läsa streckkod på en produkt och lägga den scannade produkten i varukorgen.

Systemversion

Systemets versionsnummer.

T

Tillverkningsnummer

Ett alfanummeriskt värde som finns på kontrollenheter och för varje kassa, detta skall registreras hos Skatteverket.

V

Växelkassa

Avser de kontanter som finns i kassalådan.

X

X-dagrapport

Se Z-dagrapport. X-dagrapport innehåller samma information men är en förhandsgranskning.

Z

Z-dagrapport

En rapport med summerande värden för försäljning, returer med mera för en kassa under ett arbetspass.

Återköp

Se retur.

Öppet pris

En produkt med öppet pris låter kassören sätta priset i kassan vid försäljningstillfället.

Öresavrundning

Anger om ett betalsätt ska öresavrundas till närmaste hela krona eller ej.