Genomföra försäljning

Försäljning

 • Genomför en försäljning genom att lägga produkter i varukorgen och sedan välja betalsätt.
  • Vid betalning med kassakopplat betalkort, följ instruktionerna på skärmen.
 • Kvitto skrivs ut på kvittoskrivaren.
 • För betalning med flera betalsätt se Betalning

Lägga produkter i varukorgen

 • Ange antal i sifferpanelen, om antalet "en" önskas behöver inget anges.
 • Klicka på önskad produkt för att lägga angivet antal av den i varukorgen.

Enhetsval

 • Om en produkt har flera enheter visas en dialog där val av enhet måste göras.
 • Dubbelklicka på en enhet för att välja den direkt, alternativt markera och klicka ok.
 • Om en produkt har kvantitetshanterade enheter, exempelvis centiliter, måste antal enheter anges, följt av ok.

Öppet pris

 • Om en produkt har "Öppet pris" satt till Fråga visas en dialog där pris måste anges.
  • Om ordinarie pris önskas (visas i grått) räcker det att klicka ok utan att skriva något.
  • Ange annars önskat pris och klicka ok.

Tvingande bongtext

 • Om en produkt har inställt att kräva bongtexter visas en dialog där val av dessa texter måste göras.
  • Om ett antal angivits i sifferpanelen innan val av produkt gäller samma bongval för alla produkter,exempelvis slå tre Oxfilé och välj stekgrad Medium så gäller det för alla tre produkter.

Lägga produkter i varukorgen via streckkodsläsare

För produkter med EAN-kod eller viktvarunummer (streckkod med pris eller vikt) kan en streckkodsläsare användas för att lägga produkten i varukorgen.

 • Ange antal i sifferpanelen, om antalet "en" önskas behöver inget anges.
 • Scanna önskad produkts streckkod med streckkodsläsaren så läggs den i varukorgen.

Växel åter

För att få hjälp från kassan att se hur mycket pengar kunden ska ha tillbaka i växel ska det belopp kunden lämnar som betalning knappas in i sifferpanelen innan betalsättet väljs.

 • Om "Att betala" är 142,00 kr och 200,00 knappas in i sifferpaneln följt av Kontant så kommer kassan att visa "Växel åter" 58,00 kr 

Returköp

Med returköp avses en försäljning där summan är negativ och kan vara exempelvis för en felaktig vara.

 • Knappa in - och önskat antal i sifferpanelen, alternativt önskat antal följt av "+/-".
 • Välj önskad produkt så att den läggs i varukorgen. 
 • Genomför returen genom att välja betalsätt.
 • En dialog för att bekräfta returköpet visas:
  • Välj returorsak.
  • Ange eventuell notering.
  • Klicka ok.

För att göra returköp på ett tidigare utslagit kvitto används funktionerna i kvittofliken.