Gemensamma inställningar

I listan till vänster visas de olika typer av inställningar som finns, välj typ, ange önskade inställningar och klicka sedan på Spara.

Med gemensamma inställningar avses inställningar som gäller för hela systemet.

Företag

Behörighet att ändra dessa inställningar kan ställas in.

Egenskap
Information
Företagsuppgifter
Styrs via licensfil, kontakta Rebnis för ändring
Företagsnamn
Företagets juridiska namn
Försäljningsställe
Försäljningsställets namn
Organisationsnummer
Företagets organisationsnummer
Besöksadress1

Adress
Försäljningsställets gatuadress
Postnummer
Försäljningsställets postnummer
Ort
Försäljningsställets postort
Telefon

Telefonnummer

Webb

Hemsida

E-post

Ekonomi

Bankgiro

Plusgiro

Momsregistreringsnr.

1 Försäljningsställets besöksadress måste vara inställd för att försäljningsmodulen ska gå att starta, detta eftersom försäljningsställets adress krävs på kvittot enligt kassalagen.

Ekonomi

Behörighet att ändra dessa inställningar kan ställas in.

Egenskap
Information
Allmänt

Kontantbetalsätt
Det betalsätt som ska användas för kontanter
Mobilkortbetalsätt
Det betalsätt som ska användas för bärbara betalterminaler
Verifikationsserie
Verifikationsserie för SIE-export
Faktura

Betalningsvillkor (dagar)
Det antal dagar som ska skrivas ut som betalvillkor på fakturor
Dröjsmålsränta
Den procentsats som ska skrivas ut som dröjsmålsränta på fakturor
Fakturakopior
Det antal kopior som ska skrivas ut när man skriver ut en faktura
Konton

OBS-konto
Det bokföringskonto som ska användas för öppna notor och fakturaunderlag som ligger för fakturering
Öresavrundning
Det bokföringskonto som ska användas för öresavrundning
Oinlösta kuponger och presentkort
Det bokföringskonto som ska användas vid tömmning av oinlösta presentkort

Integrationer

Inställningar för integrationer/kopplingar mot andra system.

Egenskap
Information
Betalkort

Leverantör
Betalkortsleverantör för integrerade betalkortslösningar
Försäljningsexport - Caspeco


Använd Caspecoexport
Om export till Caspeco ska vara aktiv
Installationsnyckel
Genereras av systemet, ska lämnas till Caspeco
Systemnamn
Genereras av systemet, ska lämnas till Caspeco
Försäljningsexport - Personalkollen

Använd Personalkollen
Om export till Personalkollen ska vara aktiv
Identifieringsnyckel
Identifieringsnyckel som erhållits från Personalkollen
Notaöverföring - Jupiter

Använd Jupiter
Om notaöverföring till Jupiter ska användas
Url för integration
URL till Jupiters integrationsserver
Testa Jupiterkoppling
Testa om anslutning till Jupiter är ok
Notaöverföring - Hotsoft
Andvänd Hotsoft
Om notaöverföring till Hotsoft ska användas
IP-adress
IP-adress (eller DNS-adress) till Hotsoft-interface
Port
TCP-port för Hotsoft-interface, standard 3333
Extern tidsstämpling

Url
URL till externt tidsstämplingssystem, går att ställa in en www-adress eller en sökväg till en lokal exe-fil.

Utskrifter

Inställningar för utskrifter.

Egenskap
Information
Kvitto

Kvittohuvud
Information som visas i sidhuvud på alla kvitton
Kvittofot
Information som visas i sidfot på alla kvitton
Arbetsorder

Visa datum
Skriver ut datum på arbetsorder/bong
Visa kassanummer
Skriver ut kassanummer på arbetsorder/bong
Antal tomrader sidhuvud
Skriver ut satt antal tomrader i början på bongen
Antal tomrader sidfot
Skriver ut satt antal tomrader i slutet på bongen
Tomrad mellan produkter
Skriver ut en tomrad mellan varje produkt på bongen