GDPR

Articles

Om GDPR - Dataskyddsförordningen
Allmänt Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsfördningen i kraft. Denna medför ett ökat krav i hur EU-medborgares personuppgifter får samlas in och lagras samt krav gällande transparens och säkerhet vid b...