Försäljningsfliken

Articles

Genomföra försäljning
Försäljning Genomför en försäljning genom att lägga produkter i varukorgen och sedan välja betalsätt. Vid betalning med kassakopplat betalkort, följ instruktionerna på skärmen. Kvitto skr...
Varukorgshantering
En rad i varukorgen motsvarar en eller flera stycken av en given produkt, fem stycken kaffe blir en rad med antalet fem. Den eller de rader som är markerade kan hanteras på olika sätt via menyknapparna för att exempelvis ök...
Jobba med rabatt
Ge rabatt på produkter i varukorgen Klicka på "Rabatt" för att ge rabatt på markerade rader. En ruta för rabatthantering visas på skärmen. Rabatt kan ges enligt en av följande val: "P...
Jobba med stolar
Som standard grupperas varukorgen per produkt, lägger man till tre lunch finns en rad i varukorgen med produkten lunch och antalet tre. Genom att jobba med stolar går det att lägga produkter direkt till en viss stol/person i ett s...
Notahantering i varukorgen
En varukorg med produkter kan sparas som en öppen nota för komplettering eller betalning vid ett senare tillfälle. Spara nota Ny nota (notanummer ledigt) Lägg önskade produkter i varukorgen. Ange önskat notanummer ...
Ta betalt med bärbar betalterminal
Systemet har stöd för kassakopplade bärbara betalterminaler, en nota som sparats i kassan kan då hämtas och betalas i betalterminalen.  Hantering i kassan Spara nota Spara notan som vanligt i kassan med valfritt no...
Sök och sälj
Klicka på "Sök" i gruppen "Produkt" för att söka och sälja produkter direkt från kassan. Knappa in del av produktnamn eller del av produktgruppsnamn så visas alla produkter som matchar, sen ...
Betalning
Betala med flera betalsätt För att betala ett köp med flera betalsätt finns två sätt: Delbetala "direkt i varukorgen" Knappa in önskat betalbelopp i sifferpanelen. Klicka på önskat beta...