Flytta pengar mellan kundkort

För att flytta pengar till ett kundkort, kallat A, från ett annat, kallat B, gör man en laddning av kort A och betalar med kort B enligt följande:

  • Läs det kundkort (A) som pengar ska flyttas till. 
  • Välj att ladda pengar, med den summa som ska flyttas, på kortet så att laddning hamnar i varukorgen.
  • Kryssa bort kundkortet (A) under varukorgen.
  • Välj det kundkort (B) som pengar ska flyttas från.
  • Betala med kundkort (B).