Dricks - Betalkort

Personalen tar dricksen ur kontantkassan

Kassakopplad kortterminal

Om kassakopplad kortterminal använts behöver inget göras. När gästen betalar registreras köp plus dricks mot betalsättet "Betalkort" och dricksbeloppet räknas bort från kontantkassan. Det enda personalen behöver göra vid kvällens slut är att läsa av dagsavslutet i kortterminalen och lyfta ur det beloppet från kontantkassan.

Fristående kortterminal

Artiklar säljs för 959kr och betalas via en extern betalkortsterminal. Gästen knappar in 1000kr i terminalen. D.v.s. 41kr i dricks.

Personalen har dock ingen aning om detta vid köptillfället utan slår ut notan mot 959kr. Vid kvällens slut syns det på avslutet i kortterminalen att 41kr lämnats i dricks. 

Dessa 41kr ska dels bokföras mot "betalkort extern"-betalsättet och bokas bort från kontanterna.

Personalen gör sedan ett kontantuttag i kassan via funktionen under "Kassahantering"-fliken. 

  • Knappa 41kr FRÅN kontantkassa TILL betalkort extern

Nu har kontantkassan minskat med 41kr med betalkort extern som motkonto. Personalen ska nu plocka ur 41kr från kassalådan. Bokföringen blir då så här:


Personalen får dricksen inbetald på konto

Att registrera all dricks enligt detta upplägg gör det tydligt för personalen hur avstämning ska ske samt säkerställa att dricksen kan hanteras på i princip samma sätt.

Lösningen är baserad enligt Visitas förslag där dricks betalas ut från arbetsgivaren till en, av personalen, utsedd mottagare som sedan i sin tur fördelar dricksen vidare inom arbetslaget.

Förberedelser

Skapa ett konto (t.ex. kontogrupp 28) kallat 'Dricks', skapa sedan ett betalsätt kallat 'Dricks' med detta konto.

Exempel:

Artiklar säljs för 914kr och betalas via en extern betalkortsterminal. Gästen knappar då 950kr i terminalen.

Personalen har dock ingen aning om detta vid köptillfället utan slår ut notan mot 914kr. Vid kvällens slut syns det på avslutet i kortterminalen att 36kr lämnats i dricks. 

Dessa 36kr ska dels bokföras mot "betalkort extern"-betalsättet och dels mot drickskontot. Detta kräver att ett dricksbetalsätt med lämpligt bokföringskonto finns upplagt.

Personalen gör sedan ett kontantuttag i kassan via funktionen under "Kassahantering"-fliken.
I en kassakopplad kortterminal är redan köp plus dricks registrerad mot betalsättet "Betalkort", så steg två nedan behövs ej göras.

  • 1. Knappa först 36kr TILL kontantkassa FRÅN dricks
  • OBS! Hoppa över detta steg ifall kassakopplad terminal används. 
    2. Knappa sedan 36kr FRÅN kontantkassa TILL betalkort extern

Nu har pengarna, via kontantkassan, gått från dricks till betalkort extern, vilket ger följande bokföring:

Ekonomiavdelningen kan sedan läsa av vad som finns på drickskontot och fördela summan bland personalen!