Byt betalsätt på kvitto

Byte av betalsätt på ett tidigare utslaget kvitto kan göras under Kvittofliken i kassan.  Funktionen kan användas om man exempelvis hunnit slå ut kvittot kontant men kunden sedan ångrar sig och vill betala med kort.

  • Sök fram önskat kvitto (Läs mer: Sök kvitto
  • Markera önskat kvitto för att visa det på skärmen.
  • Klicka på "Byt betalsätt".
  • Välj betalsätt att byta till.
  • Klicka ok.
    • Vid betalning med kassakopplat betalkort, följ instruktionerna på skärmen.
  • En retur av originalkvittot utförs och ett nytt kvitto skapas med det nya betalsättet.
  • Returkvitto samt det nya kvittot med rätt betalsätt skrivs ut på kvittoskrivaren.

Funktionen kan inte användas på kvitton med flera betalsätt, använd istället "Retur och skapa ny" för att korrigera en sådan försäljning.