Bongar

Bongar används för att skriva ut information till exempelvis köket hur en produkt ska tillredas.

Utskrift av bong

 • Bong skrivs ut när: 
  • En försäljning genomförs i kassan.
  • En nota sparas i kassan.
 • Endast produkter flaggade med en bongtyp skrivs ut.

Hur fungerar bongar?

En försäljning kan generera en eller flera bongar, beroende på vad som sålts och hur bongningen konfigurerats.
En bong visar i sitt enklaste utförande antalet och namnet på de produkter som ska iordningställas.

Bongtyper definierar vilka produkter som skrivs ut till samma skrivare, exempelvis kök eller bar.
Bonggrupper definierar vilka produkter som skrivs ut på samma bong, exempelvis förrätt, varmrätt, dessert.
Bongtexter kan ge extra information för tillredning av en produkt, exempelvis stekgrader eller allergier.

Bongstyrning definierar vilka typer av bongar som skrivs ut på vilka skrivare och för vilka kassor.

Samlingsbong

Genom att lägga upp en bongstyrning för typen <Samlingsbong> så kan t.ex. köksmästare få ut en samlad bong som visar alla produkter som bongats för en beställning. Säljer man exempelvis en förrätt, en varmrätt, en dessert och tillhörande dryck som alla bongas till olika skrivare så samlas ändå alla dessa på samlingsbongen för att ge möjlighet till extra överblick på beställningar.

Hantering i kassan

 • I kassan markeras en eller flera produkter i varukorgen följt av klick på fliken "Bong".
 • Markera önskad produkt i listan och markera önskade bongtexter, t.ex. "Medium" för "Stekgrader".
 • Det går även att ange fritext per produkt om de fördefinierade texterna inte räcker till.

Konfigurera bongar

Bongtyper

 • Bongtyper används för att klassificera produkter och hjälpa till att styra vilken skrivare de ska skrivas ut på.
  • Produkter som tillhör samma bongtyp skrivs ut på samma skrivare, bongtyper kan vara exempelvis kök eller bar. 
 • Typerna skapas i registret "Bongtyper" och varje produkt kopplas sedan till önskad typ i registret "Produkter".
 • Produkter som inte ska bongas kopplas till typen "Ingen".

Bonggrupper

 • Produkter skrivs ut på bongar efter vilken bonggrupp de tillhör, bonggrupper kan vara exempelvis förrätt, varmrätt, dessert. 
 • Bonggrupperna ges en sorteringsordning efter hur de ska visas på bongen och om de automatiskt ska flaggas som "vänta" eller ej.
 • Bonggrupp anges per enhetsval per produkt, innebär att exempelvis Oxfilétoast kan serveras i enheterna "halv" och "hel" där halv tillhör bonggruppen förrätt medan hel tillhör bonggruppen varmrätt.
 • Bonggrupp kan ändras i kassan vid försäljningstillfället för att kunna servera exempelvis en förrätt som varmrätt och få ut det på rätt bong.
 • Om produkter med olika bongtyper men samma bonggrupp ska tillredas samtidigt skrivs alla produkter ut på alla bongar, så att köket ska veta vilka rätter som ska serveras samtidigt. Exempelvis om både rätter från kall- och varmkök ska serveras som förrätt skrivs det ut en förrättsbong i varje kök med info vilka produkter som ska tillredas i respektive kök plus de produkter som samtidigt ska ut från det andra köket.

Bongtexter

 • Bongar kan kompletteras med förvalda texter per produkt för att meddela om speciella önskemål.
  • Typexempel på information är stekgrader på kött.
 • Bongtexter avser en samling av texter/val som går att skicka med för önskad produkt på en bong.
 • En bongtext ställs in att tillåta val av ett eller flera av de ingående texterna.
 • Bongtexter hanteras i registret "Bongtexter".

Exempel

 • Bongtexten "Stekgrader" är av typen "Singelval" och innehåller texterna:
  • Rare
  • Medium
  • Done
 • Bongtexten "Allergier" är av typen "Flerval" och innehåller texterna:
  • Gluten
  • Laktos
  • Nötter

Skrivare

 • I registret "Skrivare" definieras vilka fysiska skrivare som finns installerade, exempelvis bongskrivaren i köket och bongskrivaren i baren. 
 • Skrivare som skall användas för bongning måste installeras på servern.

Profil

 • En profil används för att samla inställningar för kassor av samma typ, exempelvis kassorna i baren eller restaurangen.
 • Profilen hjälper till att styra vilken skrivare bongar ska skrivas ut på för de kopplade kassorna.

Bongstyrning

 • När bongtyper, skrivare och profiler är definierade används registret "Bongstyrning" för att styra vilka bongtyper som ska skrivas ut på vilken skrivare för vilken profil och hur många utskrifter som ska göras av varje bong. Även samlingsbong ställs in här per profil.

Exempel: Styra produkter till olika skrivare per profil

Ett vanligt scenario kan vara att mat bongas i köket och dryck i baren, bartendern vill dock inte ha ut bongar på den dryck han själv säljer.

 • Profilerna "Barkassor" och "Restaurangkassor" skapas.
 • Kassorna i baren och restaurangen kopplas till respektive profil.
 • Bongtyperna "Dryck" och "Mat" skapas.
 • Relevanta produkter kopplas till bongtyp "Dryck" respektive "Mat".
 • Skrivarna "Bong dryck", "Bong mat" och "Bong köksmästare" läggs till.
  • Skrivaren "Bong dryck" är placerad i baren.
  • Skrivaren "Bong mat" är placerad i köket.
  • Skrivaren "Bong köksmästare" är placerad hos köksmästaren.

I bongstyrning läggs följande kopplingar upp:

BongtypSkrivareProfil
<Samlingsbong>
Bong köksmästare
Restaurangkassor
DryckBong dryckRestaurangkassor
MatBong matRestaurangkassor
MatBong matBarkassor

Produkter kommer nu att bongas enligt följande:

 • Produkter med bongtyp "Mat" skrivs ut i köket på skrivaren "Bong mat", oavsett om de säljs från baren eller restaurangen.
 • Produkter med bongtyp "Dryck" skrivs ut i baren på skrivaren "Bong dryck" om de säljs från en restaurangkassa.
 • Produkter med bongtyp "Dryck" skrivs inte ut om de säljs från en barkassa eftersom styrning för den bongtypen saknas för barkassor.
 • Alla produkter som säljs i restaurangen skickas ut som en samlingsbong på köksmästarskrivaren och sammanställer då allt som sålts, både mat och dryck.