Betalning

Betala med flera betalsätt

För att betala ett köp med flera betalsätt finns två sätt:

Delbetala "direkt i varukorgen"

 • Knappa in önskat betalbelopp i sifferpanelen.
 • Klicka på önskat betalsätt.
 • Betalningen läggs till i varukorgen.
 • Upprepa ovanstående steg för att delbetala med ytterligare betalsätt.
 • Slutbetala resterande belopp genom att bara klicka på önskat betalsätt utan att ha något belopp angivet i sifferpanelen.

Använd betaldialogen 

 • Klicka på "Betala" i gruppen "Betalning".
 • En betaldialog visas med totalt belopp att betala och eventuellt restbelopp.
 • Knappa in önskat belopp i sifferpanelen följt av önskat betalsätt.
 • Upprepa föregående punkt för alla betalningar som skall erläggas.
 • För att betala hela restbeloppet med ett betalsätt räcker det att direkt trycka på betalsättet utan att mata in belopp.
 • Betaldialogen stängs automatiskt när summan av erlagda betalningar motsvarar summa att betala.

För att ta bort en erlagd betalning, klicka på X på raden med betalsättet i listan för erlagda betalningar.

Om "växel åter" skall användas måste det göras på det betalsätt som anges sist.

Om ett kundkort är registrerat i kassan innan betalning påbörjats frågas det om det kundkortet ska användas för betalning, klicka Ja för att dra pengar från det kortet, klicka Nej för att registrera ett annat kort som betalningen ska dras ifrån.

Det går att spara delbetalningar på en nota, vilket exempelvis kan göras om en kund vill delbetala en nota med presentkort och slutbetalning skall göras via kassakopplad bärbar betalterminal. Ange då det belopp som ska betalas och klicka Stäng för att stänga betalrutan. Spara sedan notan som vanligt. Hämta upp notan i den bärbara betalterminalen och slutför betalningen på resterande belopp där.

Det är inte rekommenderat att spara delbetalningar på nota för andra scenarion än detta. Om notor med delbetalningar ligger kvar öppna när kassorna avslutas (Z-dagrapport skapas) kan det göra avstämmningen svårare då summa försäljning inte kommer att stämma med summa betalning och Z-dagrapporter från olika arbetspass måste samköras för att totalen ska stämma.

Fakturaunderlag

När ett betalsätt av typen fakturaunderlag används skrivs en följesedel ut där gästen får ange namn och adress.

Denna följesedel används som underlag för senare fakturering i externt fakturasystem.

Notaöverföring 

Försäljning kan sättas upp på rumsnotor i system som stöds: