Beroenden mellan register

Nedan listas de register som finns i respektive grupp och vilka andra register de är beroende av.

Grupp/Register anger vilket register det gäller.
Obligatoriska innebär att koppling måste göras till annat register, till exempel för betalsätt krävs ett konto.
Valfria innebär att koppling kan göras, till exempel produkter kan ha en bongtyp men behöver inte ha det.
En koppling som har fördefinierade värden i systemet visas kursiv med * efter namnet, till exempel för klient finns en fördefinierad profil.

Grupp/Register
Obligatoriska
Valfria
Användare
Användare


Användargrupper

Användare
Arbetsorder
Bonggrupper


Bongstyrning
Bongtyp, Skrivare, Profil*

Bontexter


Bongtyper


Ekonomi
Betalsätt
Konto*

Kontogrupper


Konton
Kontogrupp*, Momskonto*

Momskonton
Kontogrupp*, Momssats*

Momssatser


Resultatenheter


Returorsaker


Kundkort
Kundkortsgrupper
Betalsätt (av typen kundkort)

Produkter
Enheter


Prislistor
Produkt

Produkter
Produktgrupp, Konto*, Enhet*, Bonggrupp*

Produktgrupper
Konto*

Stilmallar


Systemkonfiguration
Bord
Bordsområde

Bordsområden


Bärbara terminaler
Stilmall*

Klienter
Profil*
För kassa: Kontrollenhet, Skrivare*
Skrivare*
Kontrollenheter


Profiler

Resultatenhet
Skrivare