Bärbara betalterminaler

Systemet har stöd för kassakopplade bärbara betalterminaler, en nota som sparats i kassan kan då hämtas och betalas i betalterminalen. 

Allmänt

 • Kvitto skrivs ut i betalterminalen när notan till fullo betalats.
 • Förnota/proforma kan skrivas ut direkt i betalterminalen.
 • Betalningen sparas på den kassa som senast ändrade notan.

Hantering

 • Notan hämtas genom att knappa in pinkod för användare/servitör, sedan notanummer och undernotanummer, exmpelvis 101 för nota 10-1, i betalterminalen.

Felhantering

Kassan måste uppdateras manuellt 

 • Om betalterminalen av någon anledning inte lyckas uppdatera kassan om genomförd betalning måste betalningen läggas in manuellt i kassan.
 • Betalterminalen meddelar att manuell uppdatering krävs och skriver ut ett referensnummer för betalningen.
 • För att referensnummer ska kunna anges på betalningen i kassan måste ett betalsätt med betaltypen "Referensbetalning" skapas.
  • Betalsätt läggs upp i registret och betalsättsknappen kan läggas ut i en försäljningsvy eller nås via Betala-knappen i kassan.

Barläge

Bärbara betalterminaler kan ställas i "barläge" som innebär att man kan trycka på valfri knapp i terminalen för att hämta en förinställd nota. Genom att lägga upp de betalterminaler man har och märka dessa med en färgkod kan man i kassan snabbt välja att spara innehållet i en varukorg eller nota till exempelvis "Blå terminal", sedan ta den blåmarkerade betalterminalen och trycka på valfri knapp för att hämta notan. Ge sedan terminalen till kunden för att genomföra betalningen. På detta sätt kan man i en barkassa använda flera betalterminaler samtidigt utan att låsa upp kassan under tiden en kortbetalning genomförs, som är fallet med en kassakopplad trådbunden betalterminal.

Scenario:

 • Kund A beställer en öl, slå in den och välj "Blå terminal", lämna terminalen till kunden för betalning.
 • Kund B beställer en whiskey, slå in den och välj "Gul terminal", lämna terminalen till kunden för betalning.
 • Kund C beställer ett glas vin, slå in den och välj "Röd terminal", lämna terminalen till kunden för betalning.
 • Nu kan alla tre kunder betala samtidigt och kassan är ledig att börja slå in beställning nummer fyra.

Bakom kulisserna

 • Det som händer i bakgrunden när kassören väljer att skicka en varukorg till en betalterminal är att notan sparas på det notanummer som valts för den terminalen.
 • Om exempelvis "Blå terminal" är inställd att spara på nota 9001 så innebär tryck på den knappen att notan sparas på nummer "9001-1".
 • Om terminalen i registret namnges med notanummer, "Blå (9001)", så kan kassören se vilket notanummer terminalen använder om de av någon anledning behöver plocka upp den i kassan. Eftersom det är en sparad nota kan den hämtas och betalas i kassan som vilken annan nota som helst om behovet skulle uppstå.

Inställning

 • Se manualen för betalterminalen för att ställa in den i barläge, en servitör och ett notanummer som betalterminalen alltid ska hämta ska ställas in.
 • Betalterminalerna måste läggas upp i registret "Bärbara terminaler" för att bli valbara i kassan.