Introduktion

Inloggning

Det är rekommenderat att alla användare får egna inlogg för att  kunna spåra vem som gör vad i systemet. Användare skapas i registret.

Systemanvändare: admin
Inget lösenord behövs vid första inloggning, men se till att sätta ett lösenord som enbart systemadministratören känner till för denna användare då denna har full behörighet i systemet.

Välj det företag som ni önskar logga in mot (om det finns flera registrerade).
Välj ett företag som förvalt för inloggning genom att kryssa i rutan "Använd som standard" (syns endast om det är flera företag registrerade).

För att lägga upp flera företag i samma miljö, ta kontakt med Rebnis för att köpa ytterligare licenser.
Växla användare

Längst ner till vänster finns knappen "Växla användare" som loggar ut aktuell användare och presenterar en inloggningsskärm där man snabbt kan logga in med pinkod. Pinkod sätts per användare och måste vara unik.

Klientuppdatering

  • När klienten startas kontrollerar den mot servern om versionsuppdatering måste göras. 
  • Om servern har en nyare version än klienten initieras uppdateringsförfarandet. 
    • Rätt version av klienten laddas hem från internet och installation körs igång. 
    • För att kunna uppdatera klienten måste användaren som är inloggad i Windows ha administratörsbehörighet.