Användarmanual

Articles

Introduktion
Inloggning Det är rekommenderat att alla användare får egna inlogg för att  kunna spåra vem som gör vad i systemet. Användare skapas i registret. Systemanvändare: admin Inget lösenord behö...
Självbetjäningskassa
I självbetjäningskassan kan slutkunder själva beställa och betala sina varor med betalkort och/eller kundkort.  Konfigurera För att kunna använda självbetjäningen måste det konfigureras för...