Administrera kundkort

Koppla kontakt/person till kundkort

Om ett kundkort kopplas till en person i kontaktegistret blir det enklare att identifiera kunden vid köp och det går även att välja kortet manuellt i kassan om kund tappat bort det.

 • Läs kundkortet.
 • Klicka på Kundkort i menyn.
 • Välj "Registrera innehavare".
 • Välj person i listan och klicka Ok.

Byt innehavare

För att byta vilken person som äger ett kort, följ samma procedur som ovan men välj "Byt innehavare" istället.

Byt kort

Byte av (fysiskt) kort kan göras om det befintliga kortet tappats bort, gått sönder, eller av annan anledning inte längre går att läsa.

 • Läs kundkortet om det fungerar, annars välj kort manuellt.
 • Klicka på Kundkort i menyn.
 • Välj "Byt kundkort".
 • Läs det nya kortet.

Byt kundkortsgrupp

För att flytta ett kundkort till en annan kundkortsgrupp, gör enligt följande:

 • Läs kundkortet.
 • Klicka på Kundkort i menyn.
 • Välj "Byt kundkortsgrupp".
 • Välj den nya kundkortsgrupp som kortet ska tillhöra.
 • Klicka Ok.