Administration för försäljningsmodulen

Articles

 Administrera försäljningsvyer
Försäljningsvyer används för att styra hur produkter och betalsätt visas i kassan. Med en vy avses en samling av knappar, exempelvis "Förrätter" eller "Röda viner". Så h&aum...
 Administrera bordskartor
Bordskartor används för att styra hur bord ska visas i bordshanteringen i kassan. Hanteringen är i stort sett densamma som för försäljningsvyer och vi hänvisar därför till den sidan för att l&au...